Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik

Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik

Kabul Tarihi : 31.03.2006
Resmi Gazete Sayı: 26125

YÖNETMELİK
            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ
VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK
          Amaç
          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin genel esaslarını belirlemektir.

          Kapsam
          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulları öğrenci ve öğretim elemanı değişim esaslarını kapsar.

          Dayanak
          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar                              
          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kavram ve terimlerle ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan kavram ve terimler esas alınır.

          Değişim esasları
          MADDE 5 – (1) Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı  değişimi aşağıda yer alan esaslara göre yapılır.
          a) Öğrenci değişimi yatay ve dikey geçişten farklı olarak öğrencilere en az bir, en çok iki yarıyıl başka bir üniversitede geçici öğrenim görme hakkı tanınır.
          b) Öğrencinin asıl üniversitesinden aldığı öğrencilik hakları, burs ve benzeri hakları devam eder.
          c) Alınan ve başarılan dersler öğrencinin asıl kayıtlı olduğu üniversite tarafından kabul edilir.
          d) Alınan ve başarılan derslere ait notlar ECTS esaslarına göre beş kademeli (A, B, C, D, E) olarak verilir.
          e) Ders durumuna ilişkin belgeler işbirliği yapan üniversiteler arasında ortak bir formatta düzenlenir.
          f) İşbirliğini kabul eden üniversiteler bir önceki öğretim yılının Nisan ayının sonuna kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını hazırlar.
          g) Değişim programı gereğince bir başka yükseköğretim kurumuna gönderilen öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumunun öğrencilerine tanınan yurt ve benzeri haklardan yararlanır.
          ğ) Öğretim elemanlarının gidecekleri yükseköğretim kurumunda mobilyalı bir lojmanda barınmaları esastır. Bu imkanın bulunmaması halinde ilgili kuruluşlarla gerekli girişimlerde bulunularak lojman teminine çalışılır. Değişim programı öğretim elemanlarına tahsis edilen lojmanlar bir başka amaçla kullanılmaz.

          Öğrenci seçimi
          MADDE 6 – (1) Değişim programı gereğince bir başka yükseköğretim kurumuna gönderilecek öğrenciler, başarı durumu, yabancı dil durumu ve bir komisyon tarafından yapılacak mülakat sonucuna göre belirlenen puanlar dikkate alınarak belirlenir.

          Onay
          MADDE 7 – (1) Değişim programını uygulayacak yükseköğretim kurumları bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde düzenleyecekleri öğrenci ve öğretim elemanı değişimine ilişkin işbirliği protokolünü Yükseköğretim Kurulunun onayına sunarlar.

          Denetim
          MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumları, öğrenci ve öğretim elemanı değişim protokollerinin uygulanması ve sonuçları hakkında yıl sonunda Yükseköğretim Kuruluna rapor sunarlar.
          (2) Yükseköğretim kurumları arasında yapılan öğrenci ve öğretim elemanı değişim protokollerinin uygulama esaslarının denetimi Yükseköğretim Kurulunca yapılır.

          Yürürlük
          MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme
          MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Etiketler: , ,2 Yorum yapılmış " Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik "

  1. ????? dedi ki:

    bu sitenin sahibi fakülte yönetimimiz mi?

  2. admin dedi ki:

    Sitenin sahibi fakülte yönetimi değildir. Zira tüm sayfaların üstünde görüleceği üzere Dicle hukuk fakültesi GAYRIRESMİ sitesi şeklinde bir açıklama bulunmakta olup, amacımız fakültenin tanıtılması, fakülte öğrencileri ve mezunları için bir alternatif ve hukuk portalı oluşturmaktır.
    Saygılar.

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.