Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // Türk Dili dersi

Türk Dili dersi

 TÜRKÇE DERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
Tur 101     2+0 2  
Dersin Adı Türk Dili 1

 

Yarıyıl Güz
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Tüm Programlar
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek.
Dersi Veren Öğretim Elemanı Mehmet Emin Gönen
Dersin Asistanı  
Dersin amacı Türk Dili ve Kompozisyon Dersinin amacı; yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini pekiştirmektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; şu özellikleri kazanacaklardır: 1. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenme becerileri.2. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralların öğrenilmesi.

3. Dil-Kültür ilişkisi kültür elemanları içinde dilin öneminin kavranması.

4. Yazılı ve sözlü Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulamalarının öğrenilmesi

5. Yazılı ve sözlü kompozisyon konularının günlük hayata yansıma şekillerinin öğrenilmesi ve bunların sosyal hayatta kullanılması

6. Türkçe ve edebiyat sevgisi kazandırılarak okuma alışkanlığı ve devamlılığı elde etmek.

7. Bu dersler sonunda öğrencinin kendisini toplum hayatında yazılı ve sözlü olarak rahat bir şekilde ifade etmesini sağlamak.

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri nedir? Dil-kültür ilişkisi. Anlatım-dinleme soru- cevap
2. Dünya Dilleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Anlatım-dinleme soru- cevap
3.

Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri

Anlatım-dinleme soru- cevap
4. Türk Dilinin şiveleri ve lehçeleri, Şive- ağız kavramları Anlatım-dinleme soru- cevap
5. Yazılı kompozisyon türleri : Dilekçe, tutanak, rapor Anlatım-dinleme soru- cevap konu üzerinde örnek yazma çalışması
6. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
Türkçe’de ses bilgisi.
Türkçe’nin ses özellikleri
Anlatım-dinleme soru- cevap
7. Hece Bilgisi Anlatım-dinleme soru- cevap
8. Mektuplar: İş mektupları, Resmi Mektuplar, edebi ve özel mektuplar Anlatım-dinleme soru- cevap
9. Mektuplar üzerinde örnek yazı çalışmaları konu üzerinde yazma çalışmaları
10. Ara Sınav Soru-cevap
11. İmla Kuralları Anlatım-dinleme, soru-cevap
12. Noktalama İşaretleri Anlatım-dinleme, soru-cevap
13. İmla ve noktalama ile ilgili uygulamalar Uygulama çalışması
14. Yazılı kompozisyon türleri :Deneme, makale, fıkra. Anlatım-dinleme, soru-cevap
15. Deneme, makale, fıkra örnekleri okunması ve yazma çalışmaları. Uygulama çalışması
16. Dönem Sonu Sınavı Soru-cevap
17. Türkçe’nin yapım ekleri Anlatım-dinleme soru- cevap
18. Türkçe’de isim ve fiil çekim ekleri Anlatım-dinleme soru- cevap
19.

Kelime bilgisi

Anlatım-dinleme soru- cevap
20. Kelime grupları ve uygulama Anlatım-dinleme soru- cevap örnek çözümü
21. Cümlenin öğeleri Anlatım-dinleme soru- cevap konu üzerinde örnek çözümleri
22. Cümle tahlili ve uygulaması Anlatım-dinleme soru- cevap örnekleme
23. Anlatım Bozuklukları Anlatım-dinleme soru- cevap örneklerle çalışma
24. Kompozisyon yazmak için dikkat edilmesi gerekli kurallar. Anlatım-dinleme soru- cevap örnekleme
25. Yazı türleri: Sohbet, eleştiri, Gezi yazısı hatıra, günlük, röportaj Örnekler okunması ve konu üzerinde öğrencinin yazma çalışmaları
26. Ara Sınav Soru-cevap
27. Sözlü Anlatım türleri: seminer, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans Anlatım- dinleme, soru-cevap
28. Sözlü anlatım türlerinin sınıf içinde uygulanması Uygulama çalışması
29. Sözlü anlatım türlerin sınıf içinde pratiğinin yapılması Uygulama çalışması
30. Roman ve hikaye. Edebiyatımızda bu türlerde gözel örneklerin okunup tahlil edilmesi Anlatım-dinleme okuma, ödev
31. Bilimsel bir yazının veya sunumun hazırlanmasında dikkat edilecek kurallar Uygulama çalışması
32. Dönem Sonu Sınavı Soru-cevap
    Yüzdelikler (%) Açıklama
  Ara sınavlar X 30  
  Quiz      
  Ödevler/Dönem Ödevi      
  Projeler      
  Derse Devam ve Katılım      
  Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).      
  Dönem sonu sınavı X 70  
Ders kitabı Kavcar Cahit, Oğuzkan Ferhan, Aksoy Özlem, Yazılı ve Sözlü Anlatım 5. baskı, Anı yay. Ankara 2004
Yardımcı kaynaklar ERGİN Muharrem , Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları-İstanbul 2003 , KORKMAZ Z, AKALIN M, ERCİLASUN A,Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK Ankara 1990, YAVUZ K, YETİŞ K, BİRİNCİ N, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları- İstanbul 2003, PAÇACIOĞLU Burhan, Türk Dili Dersleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayını No:18 YÖK Ankara 1987, GÜNEŞ Sezai, Türk Dili ve Anlatım Bilgisi, D.E.Ü. İzmir 1999, İmlâ Kılavuzu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000.

 

Not 1.:Etkinlik örnekleri: Derslere katılım, derse hazırlık, seminer hazırlama, kitap ve makale inceleme, kritik etme, yazma ve konuşma çalışmalarına katılma, kendini ifade edecek etkinliklere katılma, örnek olay üzerinde çalışma,vb.

Not 2.:İş Yüküne(Ara Sınav, Kısa Sınav, Ödev,, Derse Devam ve Katılım, vb..) göre dersin kredisi belirlenecektir.

Not 3.:Geçme Notu Yıl sonunda yukarıda belirtilen Yüzdelikler dikkate alınarak hesaplanır, Öğrenci Otomasyon sistemine tek not olarak girilir.

Not 4.:Ara Sınav İlgili Öğretim Elemanı tarafından 7-10. haftaları arasında yapılacaktır.

Not 5.: Ders İşleyiş Programına AKTS hesaplama formatı eklenecektir.

Not 6.: Her dönem başında Ders İşeyiş Programı öğrenciye fotokopi yapılarak verilecektir.

Not 7.:Tıp Fakültesi komite sistemine göre değerlendirme yapabilir.

Etiketler: , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.