Buradasınız : Ana Sayfa // Dekanlık, Öğretim Görevlileri // 2010 – Dekan Prof.Dr.Selim ERDOĞAN

2010 – Dekan Prof.Dr.Selim ERDOĞAN

Dekan: Prof. Dr. Selim ERDOĞAN – Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Dicle Hukuk Fakültesi Dekanı

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÖĞRENİM DURUMU

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Muhasebe ve Finansman Atatürk Üniversitesi 1984
Y. Lisans Para Politikası Gazi Üniversitesi 1987
Doktora İktisat Tarihi Marmara Üniversitesi 1989

 

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

Yardımcı Doçent  : Maliye ve Ekonomi Dicle Üniv.   :1990-1997

Doçent              :  İktisat Politikası Dicle Üniv.     :1997-2004

Profesör             :  Maliye ve Ekonomi Dicle Üniv. : 2004-…..

Doçent unvanını aldığı tarih                               : 1997

İDARİ GÖREVLER
Maliye ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı   Dicle Üni.      : 28.08.1990-14.12.1990
Dekan Yardımcılığı Dicle Üniversitesi                     : 01.04.1992-06.11.1992
Maliye ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı   Dicle Üni.      : 2005-12.01.2009
D.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı                               : 18.08.2008- Devam ediyor
YAYINLAR
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
İktisadi Düşünceler Tarihi,Diyarbakır,1993
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.İktisadi Düşünceler Tarihi(Ders Notları),Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,Diyarbakır,1993

2.Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Hayatına Etkileri,Hak-İş Sayı:22/Haziran 1993

3.Türkiye’de Sanayileşmenin Tarihi Gelişimi, ,Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Yıl 1992,Sayı 5

4.Güneydoğu Anadolu ve Ülke Kalkınması Açısından GAP, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4,Sayı 1,1993

5.Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik yapısı, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992, Sayı 5

6.Serbest Bölgeler: Dünya’ da ve Türkiye’ de, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1988, Sayı 4.

7.Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) Altyapı İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dergisi, Cilt 10, Yıl 1992

8.Gap’ ta  İnsan Faktörü, Denetim, Yıl 8, Sayı 80, Mart-Nisan 1993

9.Tarımsal Kalkınma ve GAP, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, Yıl 1992

10.Bölgesel Kalkınmada Altyapının Önemi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992,Sayı 5

11.İhracatın Teşviki ve Türkiye’ de İhracatta Vergi İadesi Üzerinde Bir Regresyon Analizi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Yıl 1993

12.Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan Teşvik Tedbirleri, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, 1992

13.Türkiye’ de Planlı Dönemde Bölgesel Dengesizlik, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 3 – 4, Yıl 1992

14.Kalkınma Kutupları Teorisi ve GAP, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Yıl 1993

15.Eğitim ve Ekonomik Kalkınma ( Çeviri)

16.Ekonomik Kalkınma ve Bilim ve Teknoloji Yönetiminde Özel Sektörün Rolü

17.Körfez Krizinin Bölge Ekonomisine Etkileri (Rapor)

18.Türkiye’ de Bankacılığın Tarihi Gelişimi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Yıl 1993

19.Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Turizm Potansiyeli, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sayı 6, 1993

 YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tezleri

1.Aydın CİVAŞ-Kayıtdışı Ekonominin Ülke Ekonomisine Olumsuz Etkileri(1995)

2.Durmuş DİKER-Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri(1996)

3.Necim Çelik-GAP ve Toprak Reformu(1996)

4.Ural İNAL-1980 Sonrası Dönemde Alınan Ekonomik Kararların Bankacılık Sistemine Etkileri(1996)

5.Şahin KIRAN-1923-1994 Yılları arasında Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları(1997)

6.Mintaş DEMİRKOL-Tarımsal Üretimde Çalışan İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Durumları(GAP ile Birlikte Diyarbakır’da Yaşanan Değişim)(1998)

7.Nusret ARIKAN-Türkiye’de Sendikacılığın Dünü,Bugünü,Geleceği(1998)

8.Adnan BUDAK-Türkiye’de Sanayileşme Politikası(1998)

9.Abdürrauf AYDIN-İktisadi Açıdan Bölgesel Dengesizlik Olgusu:Diyarbakır Örneği(1998)

10.Lokman TOPRAK-Turizm Sektörünün Genel Ekonomik Denge İçerisindeki Yeri(1999)

11.M.Tevfik AYDIN-Bölgesel Kalkınma Hedefleri Açısından GAP ve GAP Bölgesinin Başlıca Özellikleri(1999)

12.İrfan TÜRKOĞLU-Kamu Gelirleri ve Vergi Cezaları(2000)

13.Özer KARACA-Katma Değer Vergisinde İstisna ve İndirimler(2000)

14.Bahar BURTAN DOĞAN-Yirminci Yılında 24 Ocak 1980 Kararları(2000)

15.Şenel BEBEK-Bölgesel Ekonomide Hizmet Sektörü(2001)

16.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ-Serbest Bölgeler ve Mardin Serbest Bölgesi(2001)

17.Şevki USTA-Tüketici Kavramı ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Çerçevesinde İrdelenmesi(2002)

18.Erol BACALAN-Yerel Yönetimler ve Ekonomik Politikaları(2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  Bölüm:
           Kamu Hukuku Bölümü Telefon:   0 (412) 248 83 57-  3250 dahili
  Email: selimerdogan@dicle.edu.tr Adres: Hukuk Fakültesi

Etiketler: ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.