Buradasınız : Ana Sayfa // Öğretim Görevlileri // Prof.Dr.Fazıl Hüsnü ERDEM

Prof.Dr.Fazıl Hüsnü ERDEM

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM

 Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986
Y. Lisans Kamu Hukuku Dicle Üniversitesi 1990
Doktora Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 1992

 Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent  Anayasa Hukuku     Dicle Üniv.                      1993-1998

Doçent Anayasa Hukuku                      Dicle Üniv.                       1998-2004 

Profesör Anayasa Hukuku                    Dicle Üniv.                       20004-

Doçent unvanını aldığı tarih                                                            1998

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Atak, S., “Türkiye’de Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemi Tartışmaları”, Dicle Üniv. 1995.

Azarkan, A., “Devletin Sosyalleşmesi ve Sosyal Demokrasi”, Dicle Üniversitesi, 1995.

Aysan, C., “1982 Anayasasında Yargı bağımsızlığı”, Dicle Üniversitesi, 2000.

Yıldız, Ö., “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Dostane Çözüm ve Başvurunun Kayıttan Düşürülmesi”, Dicle Üniversitesi, 2003.

Bayhan, H., “Ulus Devlet, Modernizm ve Postmodernizm”, Dicle Üniversitesi, 2006.

Tanrıseven, H., “Hukuksal Açıdan Rüşvet”, Dicle Üniversitesi, 2006.

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Erdem, F.H., “1982 Anayasasında İnsan Hakları ve Hukuk Devleti: Eleştirel Bir Bakış”, Uluslararası Demokrasi, Hukuk ve İnsan Konferansı, 26-28 Eylül 1997, Diyarbakır.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Erdem, F.H., “Amerikan Siyasal Sisteminin Temel Özellikleri”, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a  Armağan, İstanbul 1997.

Erdem, F.H., “Hukuk Devleti ve 1982 Anayasası”, Liberal Düşünce, Sayı 16, (Güz 1999). 

Erdem, F.H., “Türkiye’de Sistemsel Kriz ve Siyasal Yansımasının Analizi”, Liberal Düşünce, Sayı 22, (Bahar 2001). 

Erdem, F.H., “Alevi Sorunu Üzerine Bazı Düşünce ve Öneriler”, Toplum ve Bilim, Sayı 90, 2002. 

Erdem, F.H., “Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmeliğin Anayasa ve Yasaya Aykırılık Sorunu”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 7, 2003. 

Erdem, F.H., “TCK’un 312. Maddesinin Koruduğu Hukuksal Değerin Kısa Bir Analizi: Türk Devlet Düzeni v. Demokratik Kamu Düzeni”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 1,2003.

 Erdem, F.H., “Türkiye’nin AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Sivil-Asker İlişkilerinin Genel Görünümü”, Liberal Düşünce, Sayı 32, (Güz 2003).

Erdem, F.H., “TCK’nun 312. Maddesinde Gerçekleştirilen Son Değişiklik Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğluna Armağan”, İstanbul, 2004.

Erdem, F.H., “Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Siyasal Partilerin Kapatılması: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Hukuk ve Adalet, Sayı 3, (Sonbahar 2004).

 Erdem, F.H., “Yargının, Siyasi İktidar ve Devlet İktidarı Karşısında Bağımsızlığı Sorunu”, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye Armağan, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı 6, (Eylül 2005).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Erdem, F.H., “Toplumbilimsel Düşünceye Olgusal Bir Katkı Bağlamında Sosyolojik Bir Azınlık Olarak Mardin Süryanileri”, 4. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 16-18 Ekim 2003, Sivas.

Diğer yayınlar

Erdem, F.H., “1982 Anayasasında İnsan Hakları ve Hukuk Devleti: Eleştirel Bir Bakış”, Yeni Türkiye, Yıl: 4, Sayı: 21, (Mayıs-Haziran 1998). 

Erdem, F.H., Düşünce Özgürlüğü ve Demokrasi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:54, Sayı:1998/1.     

Erdem, F.H., “Liberal Demokratik Kuram Bağlamında Sivil-Asker İlişkileri”, Yeni Türkiye, Sayı 25, (Ocak-Şubat 1999).

Erdem, F.H., “Son Anayasa Değişikliği Üzerine”, Diyarbakır Barosu Dergisi, Sayı 15, 2001.

Erdem, F.H., “Alevi Sorunu Üzerine Bazı Düşünce ve Öneriler”, Toplum ve Bilim, Sayı 90, 2002. 

Erdem, F.H., “Türkiye’de Anayasa Sorunu ve Anayasal Arayışların Patolojisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, HFSA, Sayı 5, 2002. 

Erdem, F.H., “İnsan Hakları Düşüncesinin Evrimine Genel Bir Bakış”, Batman Barosu Dergisi, Sayı 2, 2003. 

Erdem, F.H., “Devlet Çıkarı-İnsan Hakları Çatışması Ekseninde TCK 159’u Düşünmek”, Toplum ve Hukuk, Sayı 7, 2003. 

Erdem, F.H., “Türkiye’de Devlet-Üniversite İlişkisinin Tarihsel-Siyasal Analizi”, Toplum ve Hukuk”, Sayı 8, 2004. 

Erdem, F.H., “Türkiye’de Asker Siyaset İlişkilerinde Yaşanan Son Gelişmeler Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Şanlıurfa Barosu Dergisi, Sayı 10, (Mayıs 2004). 

Erdem, F.H., “1982 Anayasasının Serüveni”, Toplum ve Hukuk, Sayı 11, (Güz 2004). 

Erdem, F.H., “Hukuk Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Güncel Hukuk, Sayı 12, (Aralık 2004). 

Erdem, F.H., “İfade Özgürlüğü Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Mavi Terazi, Sayı 2, (Mayıs-Haziran 2006).

 Projeler

İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı           Dicle Üniversitesi                              1999-2002

Bölüm Başkanlığı                  Dicle Üniversitesi                               2005-devam 

Müdür Yardımcılığı               Dicle Üniversitesi                              1996-2003

Dekan Yardımcılığı               Dicle Üniversitesi                               2000-2001 

Fakülte Dekanlığı                  Dicle Üniversitesi                               2003-2005  

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikle

Ödüller

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2004-2005 Güz   Anayasa Hukuku   5     150
 Siyasi Partiler Rejimi   3     10
İlkbahar  Anayasa Hukuku   5     150
  Siyasi Partiler Rejimi   3     10
       
2005-2006 Güz  Anayasa Hukuku   5     150
 Siyasi Partiler Rejimi   3     10
       
İlkbahar  Anayasa Hukuku   5     150
 Siyasi Partiler Rejimi   3     10
       

 

 
 
  Bölüm:
Kamu Hukuku Bölüm Bşk. Telefon: 0 (412) 248 83 57 – 3271
  Email:   fherdem@dicle.edu.tr Adres: Hukuk Fakültesi

Etiketler: , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.