Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // Maliye dersi

Maliye dersi

 DİCLE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

MALİYE DERS NOTLARI

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
      2 2 2
Dersin Adı Maliye
Ders Yılı Yıllık
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Hukuk
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak, Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek
Dersi Veren Öğretim Elemanı Prof.Dr.Selim ERDOĞAN
Dersin Asistanı Yrd.Doç.Dr.İrfan TÜRKOĞLU
Dersin amacı Öğrencilere maliye politikası uygulamaları hakkında genel bilgiler vermek ve ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasında maliye politikasından nasıl yararlanıldığını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları ­­­-Kamu maliyesi alanındaki temel terminolojiyi öğrenme-Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek-Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek-Devlet bütçesi uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebilecek

– Maliye politikasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilme

– Genişlemeci ve daraltıcı maliye politikasının farklılıklarını açıklayabilme

– Maliye politikasının ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilme

– Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerilerine sahip olabilecek

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Maliyenin tanımı ve gelişimi Teorik anlatım
2. Disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar Teorik anlatım
3. Kamu sektörünü tanımı, kapsamı ve fonksiyonları Teorik anlatım
4. Kamu hizmetleri ve nitelikleri Teorik anlatım
5. Kamu giderleri ve nitelikleri Teorik anlatım
6. Kamu giderleri ve nitelikleri Teorik anlatım
7. Kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri Teorik anlatım
8. Vergi teorisi ve uygulaması Teorik anlatım
9. Vergi teorisi ve uygulaması Teorik anlatım
10. Vergi teorisi ve uygulaması Teorik anlatım
11. Günümüzde vergi sistemi anlayışı Teorik anlatım
12. Türkiye’de bütçe uygulaması ve denetimi Teorik anlatım
13. Bütçenin tanımı, gelişimi ve özellikleri Teorik anlatım
14. Bütçe ilkeleri Teorik anlatım
15. Bütçenin aşamaları Teorik anlatım
16. Bütçe teori ve teknikleri Teorik anlatım
17. Yerel yönetim maliyesi tanımı ve önemi Teorik anlatım
18. Yerel yönetim kuruluşları, gelirleri giderleri ve bütçeleri Teorik anlatım
19. Parafiskal gelirler Teorik anlatım
20. Kamu iktisadi teşebbüsleri Teorik anlatım
21. Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerin önemi Teorik anlatım
22. Devlet borçlanması tanımı ve önemi Teorik anlatım
23. Devlet borçlanmasının nedenleri ve çeşitleri Teorik anlatım
24. Devlet borçlarının yönetimi Teorik anlatım
25. Maliye politikasının amaçları ve araçları Teorik anlatım
26. Vergilerin maliye politikasının amaçları açısından önemi ve etkinliği Teorik anlatım
27. Kamu harcamalarının maliye politikasının amaçları açısından önemi etkinliği Teorik anlatım
28. Otomatik dengeleyiciler Teorik anlatım
29. Maliye Politikası ve Mali Yönetim Teorik anlatım
30. Uluslar arası kamu giderleri Teorik anlatım
31. Uluslar arası kamu gelirleri Teorik anlatım
32. Uluslar arası maliye politikası Teorik anlatım
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 30 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz
Ödevler/Dönem Ödevi
Projeler
Derse Devam ve Katılım
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).    
Dönem sonu sınavı X 70
Ders kitabı -AKDOĞAN, Abdurrahman, 2007, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 12. Baskı, Ankara. – PEHLİVAN, Osman, Kamu Maliyesi, 2007, Derya Kitabevi, İstanbul
Yardımcı kaynaklar – ÇEVİKER Turgay, 1994, Maliye Terimleri Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara.– ULUSOY, Ahmet, 2003, Maliye Politikası, 3. Baskı, Üçyol Kitabevi, Trabzon.– SÖNMEZ, Sinan, 1987, Kamu Ekonomisi Teorisi, Teori Yayınları, Ankara.– AKSOY, Şerafettin, 1994,Kamu Maliyesi, , Filiz Kitabevi, İstanbul.

– ULUATAM, Özhan, 2005, Kamu Maliyesi, İmaj Yayıncılık, Ankara.

– EDİZDOĞAN, Nihat, 2007, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa.

– IŞIK, A.Kadir, 2005, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa.

– ORHANER Emine, 2007, Kamu Maliyesi, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Etiketler: , , , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.