Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // İktisat dersi

İktisat dersi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

İKTİSAT DERS NOTLARI

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
      3 3 3
Dersin Adı İktisat
Ders Yılı Yıllık
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Hukuk
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak, Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek
Dersi Veren Öğretim Elemanı Prof.Dr.Selim ERDOĞAN
Dersin Asistanı Arş.Gör.Ü.Serkan EKMEKÇİLERArş.Gör.M.Burak BULUTTEKİNArş.Gör. Çiğdem KAVAK
Dersin amacı Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi ile makro ekonomi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları ­­­-Temel iktisadi kavram ve ilkelerin öğrenilmesi-Piyasaların nasıl çalıştığını anlayabilme ve bunu tüketici ve firmaların refahına nasıl yansıdığını tespit edebilme-Güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilme-Günlük dille anlatılan iktisadi olay ve sorunları iktisadi literatür diliyle açıklayabilme
Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Temel İktisadi Kavramlar(Kıtlık Kanunu, Üretim faktörleri, İhtiyaç, Fayda, Mal ve hizmet, Üretim, Tüketim)  Teorik Anlatım ve Tartışma
2. Bütün Toplumların Ortak Ekonomik Problemleri, Ekonomik Sistemler, Üretim Olanakları Eğrisi  Teorik Anlatım ve Tartışma
3. Talep Kavramı, Talebi Etkileyen Faktörler, Teorik Anlatım ve Tartışma
4. Arz Kavramı, Arzı Etkileyen Faktörler  Teorik Anlatım ve Tartışma
5. Arz ve Talep Esnekliği  Teorik Anlatım ve Tartışma
6. Piyasa ve fiyat kavramları, piyasa dengesi  Teorik Anlatım ve Tartışma
7. Piyasa Çeşitleri Teorik Anlatım ve Tartışma
8. Piyasa Çeşitleri Teorik Anlatım ve Tartışma
9. Piyasada Fiyat Oluşumu, Piyasa Fiyatındaki Değişmeler Teorik Anlatım ve Tartışma
10. Üretici ve Tüketici Rantı(Artığı),  Teorik Anlatım ve Tartışma
11. Devletin Fiyatlara Müdahalesi(Tavan Fiyat ve Taban Fiyat Uygulaması Teorik Anlatım ve Tartışma
12. Tüketici Dengesi Analizi ve Tüketici Dengesindeki Değişmeler Teorik Anlatım ve Tartışma
13. Üretici Dengesi Analizi (Üretim Fonksiyonu, Azalan Verimler Kanunu, Ölçek Ekonomisi, Eşürün Eğrisi) Teorik Anlatım ve Tartışma
14. Üretim Maliyetleri Teorik Anlatım ve Tartışma
15. Kısa Dönem Maliyet Eğrileri  Teorik Anlatım ve Tartışma
16. Uzun Dönem Maliyet Eğrileri)  Teorik Anlatım ve Tartışma
17. Firma Dengesi  Teorik Anlatım ve Tartışma
18. Firma Dengesi Teorik Anlatım ve Tartışma
19. Milli Gelir ile İlgili Kavramlar (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Gayrisafi Milli Hasıla, Kişisel Gelir)  Teorik Anlatım ve Tartışma
20. Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri Teorik Anlatım ve Tartışma
21. Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri  Teorik Anlatım ve Tartışma
22. İstihdam ve İşsizlik  Teorik Anlatım ve Tartışma
23. İşsizlik Türleri  Teorik Anlatım ve Tartışma
24. Gelir Dağılımı(Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Fonksiyonel Gelir Dağılımı)  Teorik Anlatım ve Tartışma
25. Para, Paranın Fonksiyonları ve Para Çeşitleri  Teorik Anlatım ve Tartışma
26. Para Talebi ve Arzı, Para Politikası  Teorik Anlatım ve Tartışma
27. Merkez Bankası, Merkez Bankasının Fonksiyonları  Teorik Anlatım ve Tartışma
28. Enflasyon, Deflasyon ve Develüasyon  Teorik Anlatım ve Tartışma
29. Dış Ticaret Politikası  Teorik Anlatım ve Tartışma
30. Ödemeler Dengesi  Teorik Anlatım ve Tartışma
31. Ekonomik Büyüme Teorik Anlatım ve Tartışma
32. Ekonomik Büyüme Teorik Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 30 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz
Ödevler/Dönem Ödevi
Projeler
Derse Devam ve Katılım
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).    
Dönem sonu sınavı X 70
Ders kitabı – ÜNSAL Erdal M., 2005, Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara– ÜNSAL Erdal M.,2005, Makro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara
Yardımcı kaynaklar

-ÜNLÜÖNEN K. Tayfun A.,2005, Ekonomi, Nobel Yayınevi, Ankara.

-DİNLER, Z., 2006, Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.

-PARASIZ İ., 2008, İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi, Ankara.

-ULUATAM, Ö. 1998, Makro İktisat, 9.Baskı, Savaş Yayınları, Ankara.

-ALKİN E. ve diğerleri, 2008, İktisada Giriş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Etiketler: , , , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.