Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // Hukuk Başlangıcı Dersi

Hukuk Başlangıcı Dersi

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU BÖLÜMÜ

HUKUK BAŞLANGICI DERS NOTLARI

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
        3  
Dersin Adı Hukuk Başlangıcı

 

Ders Yılı Yıllık
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Hukuk
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumlarıyla ilgili bilgiyi öğretim elemanına iletir ve gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilirler.
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak derse hazırlık yapmak, derste yapılan etkinliklere katılmak ve derste kendisine verilen sorumlulukları (ödev, proje, tartışma, ilgili bölümlerin okunması, vb.) yerine getirmek.
Dersi Veren Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ, e-mail: agurbuz@dicle.edu.t, dahili telefon: 3281
Dersin Asistanı Arş. Gör. Mustafa KOÇAK
Dersin amacı Hukuka ilişkin genel bilgileri edindirmek ve hukukun temel kavramları hakkında bilgi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

  • Hukukun temel kavramlarını tanımlar.
  • Hukuk kuralları ile toplumu düzenleyen diğer kurallara arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklar.
  • Hukuk sistemleri (Roma Hukuku, İslam Hukuku, Common Law, Sosyalist Hukuk,vb.) ve hukuk ekolleri (Doğal Hukuk, Pozitivist Hukukb.) hakkında bilgi edinir.
  • Hukukun kaynakları (Anayasa, Yasalar, Yasa Gücünde Kaynaklar, Tüzükler, Yönetmelikler) hakkında değerlendirmeler yapar.
  • Hukukun temel kavramlarını (Kişilik, Hısımlık, Miras, Eşya, Sözleşmeler, Haklar, Sorumluluk) öğrenir ve bunarlı somut olaylarda uygular.

 

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Toplum ve Hukuk, Hukuk Alanındaki Yaptırımlar, Toplumu Düzenleyen Diğer Kurallar  Ders Anlatımı
2. Hukuk Sistemleri Ders Anlatımı, Soru-Cevap
3. Hukukun Dayanağıyla İlgili Kuramlar Ders Anlatımı, Grup Tartışması
4. Hukukun Dallara Ayrılması, Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı  Ders Anlatımı, Soru-Cevap
5. Hukukun Kaynakları (Anayasa, Yasalar, Yasa Gücünde Kaynaklar, Tüzükler, Yönetmelikler) Ders Anlatımı, Grup Tartışması
6. Uygulama Yönünden Yasalar: Yasaların Yer Yönünden Uygulanması, Yasaların Zaman Yönünden Uygulanması  Ders Anlatımı, Soru Cevap
7. Yasanın Anlam Yönünden Uygulanması: Yasaların Yorumlanması, Yorum Çeşitleri, Yorumlama Yöntemleri Ders Anlatımı, Grup Tartışması
8. Yargıcın Takdir Yetkisi Grup Tartışması, Soru-Cevap
9.  Hukuk Güvenliği: Hukuk Devleti, Demokratik Rejim, Güçler Ayrılığı, Temel Haklar Güvenliği Öğrenci Sunumu, Soru-Cevap
10. Kişilik: Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler  Ders Anlatımı, Grup Tartışması
11. Kişilerin Adları: Adların Çeşitleri, Adın Korunması ve Değiştirilmesi Ders Anlatımı, Soru-Cevap
12. Hısımlık: Soy Hısımlığı, Dünür Hısımlığı ve Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık Ders Anlatımı, Soru-Cevap
13.  Konut: Konutla İlgili İlkeler, Konut Çeşitleri Ders Anlatımı, Soru Cevap
14. Ara Sınav  
15. Ara Sınav  
16. Aile: Nişanlanma, Evlenme, Boşanma  Ders Anlatımı, Soru-Cevap
17. Miras: Yasal Mirasçılar, Ölenin Belirlediği Mirasçılar, Mirasçıların Sorumluluğu Ders Anlatımı, Soru-Cevap
18. Eşya: Hukuksal Anlamda Eşya, Eşyanın Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  Ders Anlatımı, Grup Tartışması
19. Mülkiyet: Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler ve Ödevler  Ders Anlatımı, Soru-Cevap
20. Hukuksal Olaylar  Grup Tartışması, Soru Cevap
21. Hukuksal İlişkiler  Ders Anlatımı, Soru-Cevap
22. Hukuksal İşlemler: Hukuksal İşlemlerde Biçim ve Yöntem  Ders Anlatımı, Soru-Cevap
23. Hukuksal İşlemlerde Sakatlıklar: Sakatlık Doğuran Durumlar, Sakatlığın Yarattığı Sonuçlar  Ders Anlatımı, Grup Tartışması
24. Sözleşmeler  Ders Anlatımı, Soru-Cevap
25. Haklar: Kamu Hakları ve Özel Haklar  Öğrenci Sunumu, Soru-Cevap
26. Hakların Edinilmesi ve Kaybedilmesi  Ders Anlatımı, Soru-Cevap
27. Hakların Kullanılmasını Düzenleyen Kurallar  Ders Anlatımı, Grup tartışması
28. Hakların Korunması  Ders Anlatımı, Soru-Cevap
29. Sorumluluk Ders Anlatımı, Soru-Cevap
30. Yargı Yerleri (Mahkemeler) Öğrenci Sunumu, Soru-Cevap
31. Dava Türleri  Öğrenci Sunumu, Soru-Cevap
32. İnsan Hakları  Seminer Hazırlama
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 20 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz X 05
Ödevler/Dönem Ödevi X 10
Projeler X 15
Derse Devam ve Katılım X 10
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).    
Dönem sonu sınavı X 40
Ders kitabı  Bilge Necip; Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2007, Ankara.Gözübüyük A. Şeref; Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitapevi, 2007, Ankara.
Yardımcı kaynaklar  Güriz Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitapevi, 2003, Ankara.Keyman Selahattin; Hukuka Giriş, Yetkin Yayınları, 2005, AnkaraGözler Kemal; Hukuka Giriş Ekin Yayınları, 2006, Bursa.

Esener Turhan; Hukuk Başlangıcı, Alkım Yayınları, 2001, İstanbul

Gürbüz Ahmet; Hukuk ve Meşruluk, Beta Yayınları, 1998, İstanbul.

 

Not 1.:Etkinlik örnekleri: Derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, laboratuvarda çalışma, kitap ve makale inceleme, kritik etme, gözlem yapma, işbirlikli etkinliklere katılma, örnek olay üzerinde çalışma,vb.

Not 2.:İş Yüküne(Ara Sınav, Kısa Sınav, Ödev, Projeler, Dönem Ödevi, Laboratuvar, Derse Devam ve Katılım, vb..) göre dersin kredisi belirlenecektir.

Not 3.:Geçme Notu Yıl sonunda yukarıda belirtilen Yüzdelikler dikkate alınarak hesaplanır, Öğrenci Otomasyon sistemine tek not olarak girilir.

Not 4.:Ara Sınav İlgili Öğretim Elemanı tarafından 7-10. haftaları arasında yapılacaktır.

Not 5.: Ders İşleyiş Programına AKTS hesaplama formatı eklenecektir.

Not 6.: Her dönem başında Ders İşleyiş Programı öğrenciye fotokopi yapılarak verilecektir.

Not 7.:Tıp Fakültesi komite sistemine göre değerlendirme yapabilir.

Etiketler: , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.