Buradasınız : Ana Sayfa // Öğretim Görevlileri // Doç. Dr. Recep GÜLŞEN

Doç. Dr. Recep GÜLŞEN

Doç. Dr. Recep GÜLŞEN

1. Adı Soyadı                    : Recep GÜLŞEN

2. Doğum Tarihi              : 1967

3. Ünvanı                           : Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu       :

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL
LİSANS           HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989
Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA        KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2000

5. AKADEMİK ÜNVANLAR

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİDOKTORA HUKUK FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1990-20002000-2004
YRD. DOÇ. DR HUKUK FAKÜLTESİ  DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2004-2008
DOÇ. DR HUKUK FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2008-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

 

1. Mustafa Yılmaz: Polisin Zor Kullanma Yetkisi, 2007.

2. Hamdi Vural: Türk Ceza Yargılamasında İstinaf, 2007.

 3. Uğur Bütüner: Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri, 2008.

4. Ümit Çalışkan: Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, 2009.

5. Aydın Elieyioğlu: Hakaret Suçu, 2009.

6. Abdurrahman Sakar: Tehdit Suçu, 2009.

6.2  Doktora Tezleri

7.   Yayınlar

7.1 Yayınlanan kitap ve kitap bölümleri

              1. Hürriyeti Tahdit Suçları, Ankara, Adalet Yayınevi, 2002.

                        2. Ceza Hukukunda Sorumluluğu Kaldıran Nedenlerden Kaza, Mücbir Sebep, Cebir ve Tehdit, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2007.       

3. İnternet ve Suç, in:İnternet ve Toplum Kitabı, 200-256, Ankara,  Anı Yayıncılık, 2005.

4. Yeni Ceza Kanunundaki Bilişim Suçları, in:Kobi Yönetimi Eğitimi Kitabı, 219-242, Diyarbakır, DÜGİMER(Dicle Üniversitesi Girişimcilik Merkezi) Yayını, 2006.

5. Arama, in: Ceza Adalet Sistemi Seminer Kitabı, 33-39, 51-53,61-62, İstanbul, Ulus Basım Yayını, 2005.

7.2  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Türk Ceza Hukukunda Namus ve Töre Cinayetlerinin Cezalandırılabilirliği, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, 103-130, Diyarbakır, 2003.

2.      Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, 1209-1228, Dedeman-Ankara, 2008.

3.   Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Mağdurun Hakları, Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu, 1-3 Haziran 2008, Çınar Otel, Yeşilköy/İstanbul, 3.Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi, Editör:Bahri ÖZTÜRK, 683-696, Ankara, 2009.

7.4  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yeni Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Ceza Hukuku Bağlamında “Non Bis İn İdem” İlkesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi(SBArD), Prof.Dr.Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Sayı:6, 2005.

2. Borç İçin Hapis Yasağı ve Anayasa md.38’deki Değişiklik, Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), Sayı:2, 2001.

3. Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Arama, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), Sayı:3, 2005.

4. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Teknoloji, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), Sayı:7, 2006.

5. TCK Tasarısında Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerden ‘Cebir, Şiddet,  Korkutma, Tehdit,  Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), Sayı:2, 2004.

6. Hukuk Sistemimizde Akıl Hastalarının Durumu ve Hareket Hürriyetlerinin Kısıtlanması, Türkiye Klinikleri Dergisi, Adli Psikiyatri Özel Sayısı, 2003.

7. 2000 TCK Tasarısında Hürriyeti Tahdit Suçları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(www.e-sosder.com), Sayı:1, 2002.

8.  Haksız Arama Suçu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:16-17-18-19, 2007-2008.

9. Offendicula ve Yeni Türk Ceza Kanunu, (Hakan Hakeri-Recep GÜLŞEN), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:1-2, 2005.

7.6  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Türk Ceza Kanunu Reformu, Birinci Kitap, Panel, 21-22 Mayıs 2004,1.Baskı, 114-118, 250-252, (Konuşma Metni), Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2004.

2. Adli Arama, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi(MUYEP) Tebliğleri-II, 23-28 Ekim 2007, Antalya/Alanya, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını, 93-110, Ankara, 2008.

3. Hekimlerin Çocuk Düşürtmede(Kürtaj) Oluşan Cezai Sorumluluğu, II.Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008 Ankara, Ankara Barosu Yayını, 183-200, Ankara, 2009.

7.7  Yayınlanan Çeviriler

1. İtalya’da, Zanardelli Kanunundan Rocco Kanununa, Namus Nedeni ve Adam Öldürme, (İtalyanca makale çevirisi), in : Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, 259-273, Diyarbakır, 2003.

2. Ceza Muhakemesinde Delillerin Kabul Edilemezliği, Kullanılamazlığı ve Geçersizliği, (İtalyanca makale çevirisi), in: Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku 309-318, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2004.

3. İtalya’da Çocuk Yargılamasına İlişkin Düzenlemeler (İtalyan kanunlarının çevirileri), in: Çocuklar ve Suç-Ceza, 441-467, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005.

4. Yüksek Mahkeme Kararlarında, Anayasal Bir Hak Olarak Mahremiyet Hakkı, (İngilizce makale çevirisi), in:Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, 61-88, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2007.

5. Kamu Hukuku Arşivi, Mart 2001 Sayısı, 28 vd.sayfalarında yayınlanan Avv.Bruno Sechi’nin “Depenalizzazione Tecnica Dello Sfoltimento Giudiziario Per Una Maggiore Effettivita Della Sanzione” adlı  İtalyanca makalesinin Türkçe özeti. 

7.8   Diğer yayınlar

                1. Bir Fer’i İştirak Şekli Olarak İş veya Vasıta Tedariki, Prof.Dr.Çetin Özek Armağanı, Galatasaray Üniversitesi Yayını, İstanbul, 429-443(2004).

2. 5237 Sayılı Yeni Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler, Şanlıurfa Barosu Dergisi, Sayı:1, 113-124(2005).

3. Ceza Usul Hukukundaki Gelişmeler, Mavi Yıldızlar, 4, 83-93(2004).

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Köklü Değişiklikler, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:6, 293-315(1993).

5. Çocuklar Neden Suç İşler? , Mavi Terazi Dergisi, Sayı:4, 29-30(2007).

7.9   Diğer bilimsel etkinlikler

1. “Hürriyete Karşı Suçlar” konulu tebliğ“Türk Ceza Kanunu 1997 ÖnTasarısı” Sempozyumu, Düzenleyen: Marmara Üniversitesi İnsan Hakları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 10-11 Şubat 1998, İstanbul.

2. “AB Uyum Yasaları Çerçevesinde 4778 Sayılı Yasa ile TCK ve CMUK’nunda Yapılan Değişiklikler” konulu tebliğ, “Avrupa Birliği Uyum Yasaları” Sempozyumu, Düzenleyen: Adalet Bakanlığı, 6-7 Haziran 2003, Diyarbakır.

3. “İnternet ve Suç” konulu tebliğ, “İnternet ve Toplum” Sempozyumu, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 18 Nisan 2003, Diyarbakır.

4. Türk Ceza Hukukunda Namus ve Töre Cinayetlerinin Cezalandırılabilirliği” konulu tebliğ, “ Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri” Uluslararası Sempozyumu, Düzenleyen: AKADER ile Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği 26-27 Eylül 2003, Diyarbakır.

5. “Ceza Usul Hukukundaki Gelişmeler” konulu tebliğ, “Cumhuriyetin 80.Yılında Türk Hukuk Sisteminin Gelişmesi” Paneli, Düzenleyen: A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu, 3 Aralık 2003, Diyarbakır.

6. “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Teknoloji” konulu tebliğ, “Türk Hukukunda  Reform Çabaları” Sempozyumu, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Diyarbakır Barosu, 22 Nisan 2005, Diyarbakır.

7.“Adli Arama Yetkisi” konulu tebliğ, Polisin Adli Görev ve Yetkileri Sempozyumu, Düzenleyen: A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu, 16 Kasım 2007, Diyarbakır.

8. “Mağdurun Hakları” konulu tebliğ, Hukuk Devletinde Suç yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının sınırları Uluslararası Sempozyumu, 3 Haziran 2008, Çınar Otel/Yeşilköy-İstanbul.

 9. Diyarbakır’da 5.4.2008 tarihinde düzenlenen  “Çocuk, Şiddet ve Çocuk Hakları Sempozyumunda “Çocuk Hakları” başlıklı bildiri.

10. D.Ü.Hukuk Fakültesi tarafından 20 Kasım 2008 tarihinde düzenlenen Kamu görevlileri sendikacılığı ve hukuksal durum başlıklı panelde sunulan “Sendika Özgürlüğünün Ceza Hukuku Yoluyla Korunması” başlıklı bildiri.

11. Ankara’da 7-8 Kasım 2008 tarihinde düzenlenen II.Sağlık Hukuku Kurultayında sunulan, “Hekimlerin Çocuk Düşürtmede (Kürtaj) Oluşan Cezai Sorumluluğu” başlıklı bildiri.

12. “Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliğine İlişkin Değişiklikler” konulu seminer, 30 Ekim 2002, Düzenleyen: A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu, Diyarbakır.

13. “Arama” konulu seminer, 28 Nisan 2005, Düzenleyen: A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu, Diyarbakır.

14. “Bilişim Suçları” konulu seminer, “Kobi İşletme-Yönetim Eğitimi” Seminerleri      Dizisi, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, 27 Nisan 2005, Diyarbakır.

15. “İnsan Hakları ve Ceza Hukuku” başlıklı konferans, Düzenleyen: Diyarbakır Valiliği İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, 15 Aralık 2009, Diyarbakır.

16. Hakim ve Savcılara yönelik Yeni TCK ve Yeni CMK Tanıtım Seminerleri,      Düzenleyen: Adalet Bakanlığı, 2005 yılı içinde çeşitli tarihlerde, Ankara ve Diyarbakır.

17. Avukatlara yönelik Yeni TCK ve Yeni CMK Tanıtım Seminerleri, Düzenleyen: Barolar Birliği, 2005 yılı içinde ve sonrasında çeşitli tarihlerde, Aksaray, Çorum, Edirne, Malatya, Bingöl, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Elazığ.

18. Emniyet Teşkilatına yönelik Yeni TCK ve Yeni CMK Tanıtım Seminerleri, 2005 yılı içinde, öncesinde ve sonrasında çeşitli tarihlerde, Düzenleyen: Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır.

8.      Projeler

9.      İdari Görevler

-Dekan Yardımcılığı, Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi                                              Nisan-Mayıs 2006, Eylül 2008-Kasım 2009                                     

-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Dicle Üniversitesi, İİBF                                                              2008-

– Yönetim Kurulu Üyeliği, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Meslek Yüksek Okulu  2008-                                                                                                                         

-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(www.esosder.com)  Editörlüğü                             2002-                                                   

-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(www.esosder.com) Hakemliği                              2008-                                                                                                                                 

 –Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği                      2004-

-Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Komisyonu Üyeliği                        2009-

10.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2008-09 Güz   Ceza Hukuku(Genel)-LisansCeza Hukuku (Özel)-Lisans 53   100’den fazla100’den fazla
Ticari Ceza Hukuku-Yüksek LisansHürriyete Karşı Suçlar I-Yüksek Lisans 33   5’den fazla5’den fazla
İlkbahar  Ceza Hukuku(Genel)-Lisans 5   100’den fazla
 Ceza Hukuku (Özel)-Lisans      3    100’den fazla
 Örgütlü Suçlar      3    5’den fazla
2009-10 Güz Ceza Hukuku(Genel)-LisansTicari Ceza Hukuku I-Yüksek Lisans

Hürriyete Karşı Suçlar I-Yüksek Lisans

     5     3

     3

        98       7

      13

  İlkbahar        

 

 
 
  Bölüm:  Ceza Hukuku Anabilim Dalı Telefon:   0 (412) 248 80 01 -3250
  Email:  recgul@dicle.edu.tr Adres: Hukuk Fakültesi

Etiketler: ,



Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.



Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.