Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // Devletler Umumi Hukuku dersi

Devletler Umumi Hukuku dersi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

DEVLETLER UMUMİ HUKUKU DERS NOTLARI

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
KAH 202 2503 11.00-14.00 3+0 3 5
Dersin Adı Devletler Umumi Hukuku

 

Ders Yılı 2008-2009
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Hukuk
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak, Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek.
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Ezeli AZARKAN
Dersin Asistanı Arş.Gör. Beril GÜNEY
Dersin amacı Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri / Kaynakları / Anlaşmalar Hukuku ve Diğer Kaynaklar / Ülke İktisap ve Kaybı Şekilleri / Uluslararası Hukukun Ülkesel Kuralları, Uluslararası örgütlerin Organları, Uluslararası deniz hukuku , Uluslararası hava hukuku, Uzay hukuku ve çevrenin uluslararası düzende korunması konuları hakkında öğrencilere bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

  • Uluslararası hukukun kaynakları, genel prensipleri ve tarihi hakkında temel bilgiler edinebilecek
  • Uluslararası hukukta devletin sorumluluğu, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin rolü ile ilgili çıkarımlarda bulunabilecek
  • Uluslararası hukuk konusunda pratik çalışmaları yapabilecek.
  • Mevcut uluslararası anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm yöntemlerini değerlendirebilecek.
  • Bilimsel nitelikli sunumlar hazırlayabilecek.

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Uluslararası hukukun Temel Özellikleri Ders anlatımı
2. Uluslararası hukuk ve İç Hukuk İlişkileri Ders anlatımı, tartışma
3. Uluslararası hukuk kurallarının oluşması Ders anlatımı, tartışma
4. Uluslararası hukuk kaynakları, Antlaşmalar Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
5. Uluslararası hukuk kaynakları, Antlaşmalar Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
6. Uluslararası hukuk kaynakları, Antlaşmalar Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
7. Tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
8. Uluslararası hukukun kişileri Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
9. Uluslararası hukukun özel hukuk kişileri Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
10. Uluslararası hukuk mekansal kuralları, kara sınırı,akarsular,göller ve kanallar Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
11. Uluslararası Deniz Hukuku Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
12. Uluslararası Deniz Hukuku Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
13. Uluslararası hava hukuku Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
14. Uzay hukuku Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
15. Çevrenin uluslararası düzeyde korunması Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
16. Uluslararası Örgütler Ders anlatımı, tartışma,ödev
17. Uluslararası Örgütler Ders anlatımı, tartışma, sunum
18. Uluslararası Örgütler Ders anlatımı, tartışma, sunum
19. Diplomasi İlişkileri Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
20. Konsolosluk İlişkileri Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
21. Konsolosluk İlişkleri Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
22. Uluslararası sorumluluk Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
23. Uluslararası Sorumluluk Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
24. Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
25. Uluslararası Adalet Divanı Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
26. Uluslararası Adalet Divanı Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
27. Kuvvet kullanılması ve Silahlı Çatışmalar Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
28. Kuvvet kullanılması ve Silahlı Çatışmalar Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
29. Uluslararası hukukta Devletlerin Tanınması Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
30. Uluslararası hukuk Devletlerin Tanınması Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
31. Devletlerin Ardıl Olması Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
32. Devletlrin Ardıl Olması Ders anlatımı, tartışma, olay çözümü
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 30 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz X  
Ödevler/Dönem Ödevi X 10
Projeler X  
Derse Devam ve Katılım X  
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).    
Dönem sonu sınavı X 60
Ders kitabı Dixon, M. , Text Book on International Law , Oxford University Press 6th edition, Oxford,2007.Haris D.J.,Cases and Materials on International Law,2004,Pazarcı H.,Uluslararası Hukuk,Turhan Yayınları, Ankara,2006.Sur Melda, uluslararası hukukun Esasları, Beta Yayınları,İstanbul,2008.

Bozkurt Enver, Devletler Hukuku,Asil Yayın Dağıtım,Ankara, 2004.

Yardımcı kaynaklar Bozkurt Enver, Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları, Asil Yayın Dağıtım,Ankara, 2004.

Etiketler: , , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.