Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // Çift Anadal Yönergesi

Çift Anadal Yönergesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
(Üniversite Senatosu’nun 21.04.2005 tarih ve 05/04-V sayılı kararı ile kabul edilmiştir)    

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinde kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans diploması almalarına ilişkin kuralları belirlemektir.                                             
Tanım
Madde 2- Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı Fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da Fakültede, ikinci bir Lisans Diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen Eğitim-Öğretim Programlarına, “Çift Anadal Programı” adı verilir.
Çift Anadal Programı Açılması
Madde 3-
Çift Anadal Programının açılması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. Çift Anadal Programı, ilgili bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite
  Senatosunun onayı ile kesinleşir, ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür ve en az 36
  krediden oluşur.
 2. Eğitim Fakültesinin öğretmen yetiştirme programlan ile diğer Fakültelerin programları arasında Çift Anadal Programı hiçbir şekilde uygulanamaz. Ancak Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında Çift Anadal Programı, Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 4- Çift Anadal Programına başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 1. Çift Anadal Başvuru tarihleri ve kontenjanları bahar dönemi final sınavları başlangıcında ilgili Fakülte Dekanlıklarınca duyurulur.
 2. Öğrenci açılan Çift Anadal Programına kendi lisans programının en erken 3. ve en
  geç 5. döneminin başında başvurur.
 3. Başvurular Çift Anadalın yapılacağı Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ve transkript ile yapılır.
 4. Öğrencilerin programa başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar kendi lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması,   ayrıca bu öğrencilerin başvurusunun başvurduğu bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Özel durumlarda bu koşullar Senato Kararı ile değiştirilebilir. Kabul işlemi başvurduğu bölümün yer aldığı Fakültenin Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlanır.
 5. Çift Anadal ikinci lisans programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılkı 1. sınıf 1. Dönem asli öğrenci sayısının % 20 sini geçemez.

 f)  Birden fazla bölüme Çift Anadal programı uygulayan bölüm, bu bölümler   arasında kontenjanları paylaştırabilir. Kontenjanların eşit dağılamadığı durumda,   fazla kontenjan not ortalaması en yüksek olan bölümün öğrencisine verilir.Başvuruların yetersiz olduğu durumda, kontenjanlar diğer bölümlerin   öğrencilerine kullandırılabilir.

Çift Anadal Programı
Madde 5- Çift Anadal Programına ilişkin esaslar şunlardır:
 a) Çift Anadal Programında öğrencilerin kendi bölümü lisans programı ile Çift Anadal Programının farklı olması esastır. Çift Anadal Programı nedeniyle öğrencinin kendi programındaki başarısı ve bundan mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift Anadal Programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

 1. İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır. Bu dersler öğrencilerin programa  kabulü   sırasında  ve   Fakülte   Yönetim   Kurulu kararında belirtilir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir.
 2. Çift Anadal Programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve Çift Anadal Programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanınca bir Çift Anadal Program Koordinatörü atanır. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin Anadal Lisans Programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Başarı ve Mezuniyet
Madde 6- Çift Anadal Programının başarı ve mezuniyet esasları aşağıdaki gibidir:

 1. Öğrenci Çift Anadal programım kendi isteği ile bırakabilir.
 2. Kendi programında genel not ortalaması 70’in altına düşen öğrencinin Çift Anadal
  Programından kaydı silinir.
 3. Öğrenci Çift Anadal Programından ayrıldığında, başarısız olduğu Çift Anadal
  Programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 4. Kendi bölümünden mezuniyet hakkı elde eden ve Çift Anadal programını
  tamamlayan öğrenciye ikinci Anadal Lisans Diploması verilir. Çift Anadal
  Programından mezuniyet hakkı elde eden öğrenciye, anadal programından
  mezuniyet hakkını elde etmeden Çift  Anadal  Programının  lisans  diploması
  verilmez.
 5. Çift Anadal Programında iki dönem  üst  üste  ders   almayan  veya   kaydını
  yenilemeyen öğrencinin Çift Anadal Programından kaydı silinir.
 6. Anadal programında izinli sayılan öğrenci,   otomatik olarak Çift Anadal
  Programında da izinli sayılır.
 7. Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz Çift Anadal Programını
  bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için iki yarıyıl ek süre tanınır.
  Bu süre, öğrencinin talebi ve Fakülte Yönetim Kurulu karan ile uzatılabilir.

Tabi Olduğu Yönetmelik
Madde 7- Çift Anadal Programına kayıt yaptıran öğrenci o programın bulunduğu
Fakültenin yürürlükteki Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Öğrenim Ücreti
Madde 8- Çift Anadal Programında ek süre alan öğrenciler o yılki kabul edildiği Anadal Lisans Programının öğrenim harcı miktarı kadar ücret ödemek durumundalar.

Yürürlük
Madde 9- Bu yönerge Üniversite Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Yorum yapılmış " Çift Anadal Yönergesi "

 1. can dedi ki:

  2010-2011 fen fakültesinin mühendislik fakültesine çift anadal başvuruları ne zaman başlıyor. hangi tarihler arasında…

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.