Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // Ceza Hukuku dersi (Ceza Genel)

Ceza Hukuku dersi (Ceza Genel)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

CEZA GENEL HUKUKU DERS NOTLARI

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
KAH-200 2501   5+0 5 7
Dersin Adı Ceza Hukuku(Genel)

 

Ders Yılı Yıllık
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Hukuk
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak, Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek.
Dersi Veren Öğretim Elemanı Doç.Dr.Recep GÜLŞEN, e-mail:recgul@dicle.edu.tr, Dahili Telefon:3272
Dersin Asistanı Arş.Gör.Ali Emrah BOZBAYINDIR
Dersin amacı Ceza hukukunun genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeleri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

  • Suça ilişkin ilgili temel kavramları tanımlar.
  • Suçun unsurlarını açıklar.
  • Suçun unsurları ile diğer özellikleri arasındaki farkları açıklar.
  • Suçun unsurlarını somut olaylara uygular ve değerlendirme yapar.
  • Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin genel bilgileri edinir.

 

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Ceza Hukuku Kavramı ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi Ders anlatımı
2. Ceza Hukukunun Tarihi Ders anlatımı
3. Ceza Hukukunun Tarihi  Öğrenci sunumu
4. Ceza Hukukunun Kaynakları Ders anlatımı ve soru –cevap
5. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından UygulamaAlanı Grup tartışması, soru-cevap
6. Ceza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından UygulamaAlanı Grup tartışması, soru-cevap
7. Ceza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından UygulamaAlanı Grup tartışması, soru-cevap
8. Ceza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından UygulamaAlanı Ders anlatımı, Grup tartışması, soru-cevap
9. Ceza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından UygulamaAlanı Grup tartışması, soru-cevap
10. Ceza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından UygulaAlanı Grup tartışması, soru-cevap
11. Geri Verme Ders anlatımı, soru-cevap
12. Geri Verme Ders anlatımı, soru-cevap
13. Geri Verme Ders anlatımı, soru-cevap
14. Ara sınavı  
15. Ara sınavı  
16. Suç ve Unsurları Hakkında Genel Bilgiler Ders anlatımı, soru-cevap
17. Suçun Unsurları Ders anlatımı, soru-cevap
18. Suçun Unsurları Ders anlatımı, soru-cevap
19. Suçun Unsurları Örnek olay incelemesi, seminer hazırlama
20. Suçun Unsurları Örnek olay incelemesi, seminer hazırlama
21. Suçun Unsurları Dışında Kalan Haller Ders anlatımı
22. Teşebbüs Örnek olay incelemesi
23. İştirak Örnek olay incelemesi
24. Suçların İçtimaı Seminer hazırlama
25. Ceza Kavramı, Cezanın Amacı, Nitelikleri ve Çeşitleri Ders anlatımı
26. Hapis Cezası Ders anlatımı
27. Adli Para Cezası Ders anlatımı
28. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Ders anlatımı, soru-cevap
29. Güvenlik Tedbirleri Ders anlatımı, soru-cevap
30. Güvenlik Tedbirleri Ders anlatımı, soru-cevap
31. Dava ve Ceza İlişkisini Sona Erdiren Nedenler Ders anlatımı, soru-cevap, örnek olay çözümü
32. Dava ve Ceza İlişkisini Sona Erdiren Nedenler Ders anlatımı, soru-cevap, örnek olay çözümü
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 20 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz X 05
Ödevler/Dönem Ödevi X 10
Projeler X 15
Derse Devam ve Katılım X 10
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).    
Dönem sonu sınavı X 40
Ders kitabı Artuk, M.Emin ve diğerleri (2007), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara.
Yardımcı kaynaklar
  • Centel, Nur ve diğerleri(2008), Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınları, İstanbul.
  • Hakeri, Hakan(2008), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
  • Özgenç, izzet(2008), Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3.Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Etiketler: , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.