Buradasınız : Ana Sayfa // Genel // Borçlar Hukuku dersi (Borçlar Genel Hukuku)

Borçlar Hukuku dersi (Borçlar Genel Hukuku)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUKU BÖLÜMÜ

BORÇLAR GENEL HUKUKU DERS NOTLARI

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
KAH-200 2508   5+0 5 7
Dersin Adı Borçlar Genel Hukuku

 

Ders Yılı Yıllık
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Hukuk
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak, Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek.
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Ali AYLİ e-mail: ayli@dicle.edu.tr Dahili Telefon: 3288
Dersin Asistanı Arşaştırma Görevlisi Zeynep Uyar ÖZBEK
Dersin amacı Borçlar hukukunun genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeleri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

  • Borçlar hukukuna ilişkin ilgili temel kavramları tanımlar.
  • borç ilişkisinin unsurlarını açıklar.
  • Borçların kaynakları, borçların ifası ve borçların sona ermesi, unsurları ile diğer özellikleri arasındaki farkları açıklar.
  • Borçların kaynakları, borçların ifası ve borçların sona ermesini somut olaylara uygular ve değerlendirme yapar.
  • Genel olarak borçlar hukukuna ilişkin genel bilgileri edinir.

 

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Borç Kavramı, borç ilişkisinin niteliği, Borç ve Sorumluluk Ders anlatımı , soru-cevap
2. Borcun Kaynakları Ders anlatımı , soru-cevap
3. Hukuki işlemlerden özellikle sözleşmelerden doğan borçlar Ders anlatımı , soru-cevap
4. Sözleşmenin şekli Seminer hazırlanması ve sunumu
5. Sözleşmenin yorumlanması Olay çözümü
6. İrade fesadı Ders anlatımı , soru-cevap
7. Sözleşmenin konusu Ders anlatımı , soru-cevap
8. Hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü Ders anlatımı , soru-cevap
9. Haksız fiilden doğan borçlar Seminer hazırlanması ve sunumu
10. Kusursuz sorumluluk Olay çözümü
11. Birden çok kimsenin aynı zarardan sorumluluğu Ders anlatımı, soru-cevap
12. Manevi tazminat Ders anlatımı, soru-cevap
13. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar Ders anlatımı, soru-cevap
14. Ara sınavı  
15. Ara sınavı  
16. Borçların ifası Ders anlatımı , soru-cevap
17. İfa konusu Ders anlatımı , soru-cevap
18. ifa yeri ve zamanı Ders anlatımı , soru-cevap
19. Alacaklının ve borçlunun temerrüdü Seminer hazırlanması ve sunumu
20. Borçların üçüncü kişilere etkisi: Başkası yararına sözleşme Olay çözümü
21. Haksız fiil sorumluluğu ile sözleşmeye aykırı davranıştan doğan sorumluluğun birlikte varlığı ve karşılaştırılması Ders anlatımı , soru-cevap
22. Borçların sona ermesi Ders anlatımı , soru-cevap
23. İbra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi Ders anlatımı , soru-cevap
24. imkansızlık Seminer hazırlanması ve sunumu
25. Takas Olay çözümü
26. Zaman aşımı Ders anlatımı , soru-cevap
27. Borçlular arasında teselsülAlacaklılar arasında teselsül Ders anlatımı , soru-cevap
28. Şarta bağlı borçlar. Erteleyici şart. Bozucu şart Ders anlatımı , soru-cevap
29. Pey akçesi, cayma akçesi, cezai şart Seminer hazırlanması ve sunumu
30. Alacağın temliki Olay çözümü
31. Borcun nakli Ders anlatımı, soru-cevap,
32. Tüm dersin genel özet anlatımı Ders anlatımı, müzakkere, örnek olay çözümü
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 20 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz X 05
Ödevler/Dönem Ödevi X 10
Projeler X 15
Derse Devam ve Katılım X 10
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).    
Dönem sonu sınavı X 40
Ders kitabı Borçlar Hukuku Genel Hükümler ders kitapları ve Borçlar Kanunu kitabı
Yardımcı kaynaklar Pratik çalışma kitapları

Not :Etkinlik örnekleri: Derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, laboratuvarda çalışma, kitap ve makale inceleme, kritik etme, gözlem yapma, işbirlikli etkinliklere katılma, örnek olay üzerinde çalışma vb.olabilir

Etiketler: , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.