Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Hukuk FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Notları:

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
TAR 101 1002 Salı, 15:00-16.00 2+0 2 4
Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

 

Yarıyıl Güz
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Tüm programları
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak.
Dersi Veren Öğretim Elemanı Dr. Bedrettin KOLAÇ (Yrd.Doç.) bedrettinkolac@gmail.com gsm: +905332502960
Dersin Asistanı  
Dersin amacı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri kavratmak. Analitik düşünme, yargılama ve olaylar arasında karşılaştırma yapma yeteneğini kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

 • Tarih biliminin yöntembilimsel ilkelerini, temel terim ve kavramları tanımlar
 • Türk devrimini hazırlayan koşulları (XIX. Yüzyıl Avrupa ve Osmanlı gelişmelerini),
 • I. Dünya Savaşını ve bu savaşta Osmanlı Devletinin durumunu,
 • Uluslar arası güçlerin Osmanlı toprakları üzerindeki plan ve projelerini,
 • Bunları gerçekleştirmek için yapılan işgalleri,
 • Yurt savunması için Türk ulusunun verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşını,
 • Bu savaşta Mustafa Kemal Paşa’nın öncü rolünü kavrar
   

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, kaynaklar ve değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması Ders içeriğini inceleme
2.
 • Tarih biliminin yöntembilimsel ilkeleri, dersle ilgili temel kavram ve terimler
Tartışma, soru-cevap
3.
 • Türk devrimini hazırlayan koşullar; (XIX. Yüzyıl Avrupa ve Osmanlı gelişmeleri)
Tartışma, soru-cevap
4. I.Dünya Savaşı öncesinde Osmanlının toprak kayıpları ve bunun kamuoyu ve devlet yönetimindeki yansımaları Tartışma, soru-cevap
5. I.Dünya Savaşının çıkışı, Osmanlı Devletinin ittifak arayışları, Almanya ile yapılan ittifak Tartışma, soru-cevap
6. Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler Tartışma, soru-cevap
7. Ara sınavı  
8. Osmanlı topraklarının paylaşılmasını öngören gizli anlaşmalar, Wilson Barış Proğramı, savaşın sonu, Mondros Ateşkes Anlaşması, işgaller Tartışma, soru-cevap
9. Mustafa Kemal Paşanın İstanbul’daki faaliyetleri, Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilmesi Tartışma, soru-cevap
10. Paris Barış Konferansı, Anadolu’nun geleceğine ilişkin ortaya atılan projeler Tartışma, soru-cevap
11. Mustafa Kemal Paşanın Samsun, Havza ve Amasya’daki faaliyetleri, Amasya Genelgesi Tartışma, soru-cevap
12. Erzurum Kongresi, Ulusal direniş amaçlı örgütler, Sivas Kongresi Tartışma, soru-cevap
13. Amasya Görüşmeleri, Temsilciler Kurulunun faaliyetleri, Son Osmanlı Meclisi, Ulusal And’ın Kabulü, yurt savunmasında Güney cephesi Tartışma, soru-cevap
14. İstanbul’un resmen işgali, Meclisin basılması, tutuklamalar, Ankara’da yeni bir meclisin açılması çağrısı Tartışma, soru-cevap
15. TBMM açılışı, yapısı Tartışma, soru-cevap
16. Doğu cephesi, Moskova ve Kars Anlaşmaları Tartışma, soru-cevap
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 30 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz    
Ödevler/Dönem Ödevi    
Projeler    
Derse Devam ve Katılım X 10
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).    
Dönem sonu sınavı X 60
Ders kitabı KOLAÇ, Bedrettin; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İstanbul, 2008
Yardımcı kaynaklar TURAN, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, c. II., III (1. ve 2. Kitaplar) Ankara, 2004

 

DERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
TAR 102 1502 Salı, 15:00-16.00 2+0 2 4
Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Yarıyıl Bahar
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Fen-Edebiyat Fakültesi Tüm proğramları
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.
Öğrencinin Sorumlulukları Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak.
Dersi Veren Öğretim Elemanı Dr. Bedrettin KOLAÇ (Yrd.Doç.) bedrettinkolac@gmail.com gsm: +905332502960
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri kavratmak. Analitik düşünme, yargılama ve olaylar arasında karşılaştırma yapma yeteneğini kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

 • Türk Ulusal Kurtuluş Savaşının verildiği koşulları,
 • Saltanattan ulusal egemenliğe geçiş sürecini
 • Çağdaş bir devlet ve toplum yaratma yolunda yapılan devrimleri

Devletin ve devrimlerin dayandığı temel ilkeleri kavrar

   

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Haf. Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Kuvvâ-yı Milliyeden düzenli orduya geçiş, Kurtuluş savaşının kaynakları (asker, silah-cephane, parasal) Tartışma, soru-cevap
2. Londra ve San Remo Konferansları, Sevres Anlaşması Tartışma, soru-cevap
3. Batı cephesinde Yunan işgaline karşı verilen savaş; I. Ve II. İnönü savaşları, Yunan ilerleyişinin sonu Kütahya-Eskişehir savaşları Tartışma, soru-cevap
4. Sakarya Savaşı, Tartışma, soru-cevap
5. Büyük Zafer, Tartışma, soru-cevap
6. Mudanya Ateşkes Anlaşması, Lozan Barış Anlaşması Tartışma, soru-cevap
7. Ara sınavı  
8. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı Tartışma, soru-cevap
9. Musul sorunu ve Şeyh Sait İsyanı, İstiklal Mahkemeleri Tartışma, soru-cevap
10. Çağdaş toplum yaratma yolunda yapılan devrimler Tartışma, soru-cevap
11. Cumhuriyet ve demokrasi kavramları, çok partili hayata geçiş denemeleri Tartışma, soru-cevap
12. Cumhuriyetin dayandığı “Atatürk İlkeleri”, ulus, ulusçuluk, halkçılık Tartışma, soru-cevap
13. Devletçilik ve ekonomi politikaları Tartışma, soru-cevap
14. Devrimcilik ve laiklik Tartışma, soru-cevap
15. Atatürk dönemi eğitim politikaları Tartışma, soru-cevap
16. Atatürk ve gençlik Tartışma, soru-cevap
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 30 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz    
Ödevler/Dönem Ödevi    
Projeler    
Derse Devam ve Katılım X 10
Dönem sonu sınavı X 60
Ders kitabı KOLAÇ, Bedrettin; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İstanbul, 2008
Yardımcı kaynaklar TURAN, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, c. II., III (1. ve 2. Kitaplar) Ankara, 2004

Etiketler: , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.