Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // Anayasa Hukuku Dersi

Anayasa Hukuku Dersi

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

ANAYASA HUKUKU DERS NOTLARI

Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS
KAH-101 1502   4+0 4  
Dersin Adı Anayasa Hukuku

 

Ders Yılı Yıllık
Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu
Programın Adı Hukuk
Öğretim Dili Türkçe
Ön koşul Yok
Engelli Öğrenciler Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.
Öğrencinin Sorumlulukları Derste anlatılacak konuları dikkate alarak, derse hazırlık yapmak.
Dersi Veren Öğretim Elemanı Prof.Dr. Fazıl Hüsnü ERDEMYrd.Doç.Dr. Songül ATAK
Dersin Asistanı Arş. Gör. Murat IŞIK
Dersin amacı Anayasa hukukunun genel esasları ve yürürlükteki Türk Anayasası hakkında öğrencilerin ayrıntılı bilgi edinmesini sağlamak.
Öğrenme Çıktıları  Bu dersin sonunda öğrenci;-Anayasa hukukunun teorik temelleri hakkında bilgi edinir.

– Türkiye’nin anayasal sistemi ve 1982 Anayasası hakkında ayrıntılı bilgi edinir.

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Etkinlikleri
1. Siyasi İktidar ve Devlet  Ders Anlatımı, soru-cevap
2. Siyasi İktidar ve Meşruluk  Ders Anlatımı, soru-cevap
3. Hükümet Sistemleri: Parlamenter sistem  Ders Anlatımı, soru-cevap
4. Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi ve Yarı-başkanlık Sistemi  Ders Anlatımı, soru-cevap
5. Anayasa ve Anayasal Devlet  Ders Anlatımı, soru-cevap
6. Tarihi Gelişim  Ders Anlatımı, soru-cevap
7.  Anayasal Devletin Niteliği Ders Anlatımı, soru-cevap
8. İnsan Hakları  Ders Anlatımı, soru-cevap
9. İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi Ders Anlatımı, soru-cevap
10. Avrupa İnsan Hakları Sistemi  Ders Anlatımı, soru-cevap
11. Hukuk Devleti Ders Anlatımı, soru-cevap
12. Kuvvetler Ayrılığı Ders Anlatımı, soru-cevap
13.  Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi Ders Anlatımı, soru-cevap
14. Anayasal Devlet ve Demokrasi  Ders Anlatımı, soru-cevap
15. Anayasal Demokrasinin İlke ve Kurumları  Ders Anlatımı, soru-cevap
16. Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler  Ders Anlatımı, soru-cevap
17. 1961 Anayasasının Temel Özellikleri  Ders Anlatımı, soru-cevap
18. 1982 Anayasasının Hazırlanması Süreci  Ders Anlatımı, soru-cevap
19. 1982 Anayasasının Temel Özellikleri  Ders Anlatımı, soru-cevap
20. Türkiye Cumhuriyetinin Temel İlkeleri  Ders Anlatımı, soru-cevap
21. Türkiye Cumhuriyetinin Temel İlkeleri  Ders Anlatımı, soru-cevap
22. Anayasayı Değiştirme Sorunu  Ders Anlatımı, soru-cevap
23. Kuvvetler Ayrılığı  Ders Anlatımı, soru-cevap
24. Yasama Organı  Ders Anlatımı, soru-cevap
25. Seçim Sistemi  Ders Anlatımı, soru-cevap
26. Parlamento Üyelerinin Hukuki Statüsü  Ders Anlatımı, soru-cevap
27. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri  Ders Anlatımı, soru-cevap
28. Yürütme Organı Ders Anlatımı, soru-cevap
29. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Ders Anlatımı, soru-cevap
30. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Ders Anlatımı, soru-cevap
31. Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri  Ders Anlatımı, soru-cevap
32. Anayasa Mahkemesi Kararları Ders Anlatımı, soru-cevap
Değerlendirme ölçütleri   Yüzdelikler (%) Açıklama
Ara sınavlar X 30 Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.
Quiz    
Ödevler/Dönem Ödevi    
Projeler    
Derse Devam ve Katılım    
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).    
Dönem sonu sınavı X 70
Ders kitabı -Anayasa Hukuku, Mustafa Erdoğan, Orion Yayınevi-Türk Anayasa Hukuku, Ergün Özbudun,Yetkin Yayınları
Yardımcı kaynaklar  1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Bülent Tanör-Necmi Yüzbaşıoğlu, Beta Yayınevi

 

Not 1.:Etkinlik örnekleri: Derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, laboratuvarda çalışma, kitap ve makale inceleme, kritik etme, gözlem yapma, işbirlikli etkinliklere katılma, örnek olay üzerinde çalışma,vb.

Not 2.:İş Yüküne(Ara Sınav, Kısa Sınav, Ödev, Projeler, Dönem Ödevi, Laboratuvar, Derse Devam ve Katılım, vb..) göre dersin kredisi belirlenecektir.

Not 3.:Geçme Notu Yıl sonunda yukarıda belirtilen Yüzdelikler dikkate alınarak hesaplanır, Öğrenci Otomasyon sistemine tek not olarak girilir.

Not 4.:Ara Sınav İlgili Öğretim Elemanı tarafından 7-10. haftaları arasında yapılacaktır.

Not 5.: Ders İşleyiş Programına AKTS hesaplama formatı eklenecektir.

Not 6.: Her dönem başında Ders İşleyiş Programı öğrenciye fotokopi yapılarak verilecektir.

Not 7.:Tıp Fakültesi komite sistemine göre değerlendirme yapabilir.

Etiketler: , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.